Advice flyttar tillbaka

Uppdatering av befintliga lokaler!

I samarbete med reklambyrån FCB Fältman & Malmén AB renoverades Advice lokaler i centrala Stockholm.

Under reklambyråns arbete med den grafiska profilen skapades även grunden för det tydliga inredningskonceptet – allt går i svart/vitt – gråzoner är för andra.

Förutom ny inredning har vi även arbetat målmedvetet med att återbruka befintlig inredning i stor utsträckning, bra för klimatet och budgeten.

Se bilder från projektet här!

Publicerat 2022-01-04