Arlas första Innovationsgård är invigd!

Norr om Norrtälje ligger Finngarne Gård som är Arlas första innovationsgård. Arla kommer att finansiera forskningsprojekt kring gårdsnära metoder som ökar mjölkproduktionens positiva miljöpåverkan, minskar klimatpåverkan och moderniserad teknik för bättre djuromsorg.

Vi på Alsberg Studio fick uppdraget att skapa förutsättningar för att Arla och Finngarne Gård ska kunna ta emot besökare och genomföra möten på ett professionellt och effektivt sätt.

Eftersom det saknades mötesrum i de befintliga byggnaderna på gården skapade vi en ny byggnad. I detta projekt valde vi tillsammans med Arla att arbeta med återbruk och lät därför bygga om och anpassa uttjänta kontorsbodar istället för att producera nytt. De gamla bodarna fick ett nytt gemensamt pulpettak för att skapa en byggnad som stämmer väl in i miljön på gården och övrig bebyggelse, det exteriöra färgvalet föll på traditionell faluröd kulör!

Invändigt följer inredning, färgval och detaljer samma profil som våra övriga inredningsprojekt hos Arla.

Se bilder från Finngarne Gård bland våra projekt–>

Publicerat 2021-10-21