Återbruk och ljud i fokus

Under våren 2022 har vi arbetat med inredningen hos HKScan i Stockholm. Ett intressant projekt då uppdraget var tydligt fokuserat på återbruk och förbättrad ljudmiljö.

Ljudet hanterades med hjälp av textila mattor, akustikpaneler och takhängda ljudabsorbenter. Återbrukade möbler köptes in – bra för miljön och budgeten:-) Möbler som inte passar in i nya inredningskonceptet avyttrades för återanvändning hos nya brukare, inget har därmed kastats eller gått till spillo.

Läs mer om projektet och se bilder här!

Publicerat 2022-07-06