Devoteam expanderar

Från och med januari 2023 kan Devoteam Sverige AB i Stockholm välkomna sina medarbetare och besökare till en större och mer funktionell arbets- och mötesplats. Nu finns det mer plats, och bättre förutsättningar, för möten, samvaro och event.

Under hösten 2022 har vi renoverat och byggt om hela entrévåningen. Vi har uppdaterat alla ytskikt, byggt nytt kök och nya WC-utrymmen samt kompletterat med ny belysning och lös inredning mm.

För att underlätta god internkommunikation har vi även låtit ta upp hål i bjälklaget för att skapa plats för en specialritad trappa mellan entrévåning och kontoret på plan 1

Alsberg Studio har projektlett hela arbetet från första skiss till sista penseldrag. Förändringsarbetet har genomförts i nära samarbete med vår uppdragsgivare. Vi är stolta över resultatet och hoppas att Devoteam kommer att trivas i lokalerna många år framöver!

Se bilder från projektet här 📸

Publicerat 2023-01-16