Devoteam

Det stora internationella techbolaget Devoteam har kontor på många håll i världen. När det blev aktuellt att expandera på Stockholmskontoret i nya lokaler fick vi på Alsberg Studio förtroendet att rita, projektleda, genomföra renovering och ombyggnad samt inreda ytorna.

Redan 2018, då företaget gick under namnet JayWay, genomförde vi en renovering och uppdatering av de ursprungliga kontorslokalerna. Nu fem år senare är det dags att inviga ytterligare lokalytor som anpassats efter Devoteams krav och behov.