HKScan

Återbrukad och ny inredning i kombination

HKScan är ett nordiskt livsmedelsföretag med en mer än hundra år lång historia. I koncernen ingår många välkända varumärken som återfinns i köket hos miljontals konsumenter och givetvis även i restaurangbranschen, t ex Scan, Pärsons och Bullens Pilsnerkorv.

Alsberg Studio fick våren 2022 i uppdrag att uppdatera inredningen på HKScans svenska huvudkontor i Stockholm. Kontorslokalerna har även renoverats och delvis fått ny layout med färre rum och mer öppna ytor.

I inredningsuppdraget fanns en stark önskan om att förbättra ljudmiljön i den del av lokalen som har dubbel takhöjd. Vi löste detta med hjälp av nytt textilt golv, akustikpaneler på väggar och pelare samt ljudabsorberande takhängda mobiler.

Ytterligare krav i specifikationen från uppdragsgivaren var att så stor del som möjligt av inredningen ska bestå av återbruk och att de möbler som inte längre passar in på kontoret ska komma till användning hos nya brukare.

Några av leverantörerna som deltagit i projektet: Horreds, Lammhults, &tradition, Abstracta, Offecct, Glimåkra, HÅG m fl… Vi har även samarbetat med olika tjänsteleverantörer för inköp av återbrukad inredning samt avyttring av ej längre önskvärda möbler.

📸 Fotograf: Linnea Alsberg, @alsberg.jpg