Nasdaq Stockholm 2.0

Nasdaq Stockholm 2.0

Nasdaq (tidigare OMX) flyttade till sina nuvarande lokaler 2004 som nu rymmer arbetsplats åt ca 850 personer. Lokalerna, som ursprungligen var reservdelslager och bilfabrik åt Ford, byggdes om och anpassades för Nasdaq’s del med hjälp av SandellSandberg Arkitekter. Nu 15 år senare var det dags att uppgradera lokalerna och anpassa dem för att fungera i framtiden.

Alsberg Studio har varit delaktiga från projektstarten hösten 2017, vi har tillsammans med Nasdaq varit delaktiga i valet av arkitekt, underentreprenörer och val av inredning. Efter förslagstävlan och noggrann utvärdering valdes Reform Arkitektur ut som ansvarig för inrednings- och lokalförändringar.

Inredningsprojektet omfattade bl a nya arbetsmöbler för 850 medarbetare, möbler för möte och touchdownarbete samt telefonhytter och inredning för sophantering och återvinning. Även belysningsarmaturer, gardiner och mattor levererades via Alsberg Studio.

Installation genomfördes i 9 etapper under totalt 18 intensiva veckor. Totalt ca 2700 kubikmeter gods har levererats från bl a HorredsLammhultsFlokkMassproductionsFrameryOgeborgCréation BaumannHerman MillerJohanson DesignTreCéXALFactoryluxModoluce och Ljusdesign.