Teracom

Teracom

Under januari 2012 flyttade Teracom till nytt huvudkontor på Lindhagensgatan på Kungsholmen i Stockholm. Kontoret är ny gemensam arbetsplats åt Teracom Boxer Group med tillhörande dotterbolag, Teracom och Boxer – totalt knappt 500 medarbetare. Under hela projektet anlitades Alsberg Studio som inredningssamordnare. Vi hanterade inköp av ny inredning, återbruk av befintlig inredning som flyttades med från tidigare adresser samt att inredning som ej behövdes i Stockholm skickades ut till olika filialer runt om i landet.

Teracom är en ständigt återkommande uppdragsgivare vartefter kontoret är i behov av uppdatering och anpassning till nya arbetssätt.