1. Analys – genomgång av förutsättningar, behov, tidplan och budget.
  2. Offert – estimerade kostnader för hela projektet.
  3. Tidplan – detaljerad tidplan från start till mål.
  4. Workshop – tillsammans med er genomför vi intervjuer och möten som leder fram till form, känsla och funktioner för er nya arbetsplats.
  5. Förslag – vi presenterar inredningsförslag baserat på arbetet i workshopen.
  6. Lösning – efter finjusteringar av förslaget landar projektet i en genomförbar lösning.
  7. Upphandling – vi tar in anbud avseende bygg, inredning, flytt och säkerhet mm från entreprenörer och leverantörer samt hanterar inköp.
  8. Byggnation – vi projektleder renovering och byggrelaterade händelser.
  9. Inredning – vi samordnar inköp, leveransbevakar och projektleder installation och montering.
  10. Flytt – vi projektleder den fysiska flytten till era nya lokaler.
  11. Uppföljning – hur gick det, behöver något kompletteras?