Projektledning

Projektledning

Dags för förändring? Kul, låt oss göra det tillsammans!

Hos oss på Alsberg Studio får ni tryggt projektledningsstöd när ert företag eller organisation står inför en förändring. Det kan handla om att implementera ett nytt arbetssätt, flytt till nya lokaler eller renovering och uppdatering av befintliga ytor.

Alsberg Studio leder ert projekt genom varje steg i processen (eller delar av den om det passar bättre):

Tidslinje

Analys

Genomgång av förutsättningar, behov, tidplan och budget.

Offert

Estimerade kostnader för hela projektet.

Tidplan

Detaljerad tidplan från start till mål.

Workshop

Tillsammans med er genomför vi intervjuer och möten som leder fram till form, känsla och funktioner för er nya arbetsplats.

Förslag

Vi presenterar inredningsförslag baserat på arbetet i workshopen.

Lösning

Efter finjusteringar av förslaget landar projektet i en genomförbar lösning.

Upphandling

Vi tar in anbud avseende bygg, inredning, flytt och säkerhet mm från entreprenörer och leverantörer samt hanterar inköp.

Byggnation

Vi projektleder renovering och byggrelaterade händelser.

Inredning

Vi samordnar inköp, leveransbevakar och projektleder installation och montering.

Flytt

Vi projektleder den fysiska flytten till era nya lokaler.

Uppföljning

Hur gick det, behöver något kompletteras?