Samtidens kontor

Vi på Alsberg Studio tror att kontoret som arbetsplats kommer att finnas, och behövas, även i framtiden. Pandemin har som bekant knuffat den digitala utvecklingen framåt och därmed visat oss alla att det går bra att jobba på distans utanför kontoret.

Trots att det fungerar bra att jobba hemma, från caféet eller på ett co-working space så saknar många av oss det fysiska mötet och samhörigheten med kollegor, kunder och leverantörer.

Kontoret kommer att leva kvar – men med nya funktioner och uppdaterad layout.

Följ vår miniserie på Instagram eller Facebook om vår syn på samtidens kontor, varje avsnitt behandlar olika delar av kontoret:

Arbetsplatsen

Kontoret behöver inte lika många skrivbord som tidigare, eftersom fler jobbar flexibelt, men de arbetsplatser som finns är fullt utrustade med god ergonomi att använda när du behöver jobba enskilt.

 • Skrivbord
 • Arbetsstol
 • Bordsskärmvägg
 • Bildskärm(ar)
 • Uttag för laddning av dator, telefon etc

Projektplatsen

Gemensam yta som delas av flera medarbetare, bra för uppstart av projekt och löpande avstämningar.

 • Bord
 • Stolar
 • Skrivtavla
 • Uttag för laddning av dator, telefon etc

Touch Down

Gemensam yta som delas av flera medarbetare och även gäster, lämpar sig bra när du är inne på kontoret kortare stunder.

 • Bord
 • Pallar
 • Uttag för laddning av dator, telefon etc

Mötesrum

Effektiva mötesrum med bra AV-utrustning gör det enkelt att även träffa mötesdeltagare som inte befinner sig på kontoret.

 • Bord
 • Stolar
 • AV-utrustning med intuitiva funktioner och enkelt handhavande
 • Uttag för laddning av dator, telefon etc

Telefonhytter

Ta telefonsamtal i ostörd miljö eller koppla upp dig via bildskärm för videomöte. Telefonhytten är utrustad med allt du behöver.

 • Bord
 • Pall
 • Bildskärm för videosamtal
 • Uttag för laddning av dator, telefon etc

Personlig förvaring

Skåp för dina tillhörigheter placerad centralt på kontoret.

 • Låsbart med låstagg, kort, kodlås eller nyckel
 • Uttag för laddning av dator, telefon etc

Gemensam förvaring

Plats för handlingar, dokument och annat material som fler har behov av.

 • Låsbart med låstagg eller kort. Behörighet för en, flera eller alla medarbetare.

Paus och lounge

Plats för umgänge, fika och spontana möten.

 • Bord
 • Stolar
 • Soffor/fåtöljer

Ta kontakt med oss så hjälper vi er att anpassa era lokaler till den nya verkligheten!

Publicerat 2021-07-20